صعود به قله خرمن کوه فسا

الف ) کوهستــان:

ارتفــاعــات شهرستان فســا دنباله ی رشته کوههای زاگرس با جهت شمال غربی ، جنوب شرقی هستند که با ایجاد دهلیزها و مخروط افکنه در امتداد خود مراکز سکونتگاهی این شهرستان را بصورت متمرکز(طولی ،میدانگاهی) شکل داده اند .

مهمترین ارتفاعات این شهرستان عبارتند از:

خرمن کوه در حدود 22 کیلومتری شمال غربی فسا با ارتفاع 3185 متر

کوه گچ (قبله) در 14 کیلومتری جنوب غربی فسا با ارتفاع 2150 متر

کوه درز در 33 کیلومتری جنوب شرقی فسا ( دهستان نوبندگان ) به ارتفاع 2121 متر

قلات یاغی در 50 کیلومتری شرق فسا (دهستان ششده) به ارتفاع 2000 متر

کوه تودج (توده) که از تنگ کرم شروع و تا داراب امتداد دارد که بلندترین نقطه ی آن 3155 متر ارتفاع دارد

بجز این کوهها می توان به ارتفاعات : سلّــو ، کــلاه قاضی ، سه کنج ، حسین آباد ، بر آفتاب ، کمرزرد ،کلّه خرسی ، داراکوه ،زیتونک ،گــّر ، بدنه شیر و خمار سنان اشاره کرد

از نقطه نظر جنس وپوشش گیاهی کوهها می توان گفت غلبه با سنگهای آهکی و گچی است و درارتفاعات بیش از 2000 متر درختان اُ رسْ (ســروکوهی = وُهــلْ ) پوشیده و درکمتر از این ارتــفاع ، درختان پسته ی کوهی (بنه) ، بادام کوهی (الوک) و زالزالک (کیالک )وجود دارند که از فرسایش خاک وافزایش سرعت آب وایجاد سیل در ارتفاعات جلوگیری می کند

ب ) دشت :

دشتهای شهرستان فسا که از آبرفت های دوره ی کواترنری پوشیده شــده اند ، نسبتاً هموار بوده و پستی و بلندی چندان زیادی ندارند . ارتفاع این دشتها در هیچ نقطه ای کمتر از 1100 متر نیست و شیب آن حدود یک الی سه درصد می باشد .

مهمتــرین دشتهــای این شهرسـتان عبارتنــد از : دشت فســا ،دشت نوبندگان ، دشت ششده و قره بلاغ ،دشت گــّربایگان ( به معنی سرزمین برهنه و یا محل کوه گـّر ) ، دشت میان جنگل و دشت شیبکوه .

پوشش گیاهی با توجه به شرایط آب و هوایی و جنس خاک این شهرستان از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است و روی هم رفته می توان آنها را به سه نوع تقسیم کرد :

الف  ) پوشش گیاهی استپی و نیمه استپی : این نوع پوشش گیاهی منطبق بر منطقه ی نیمه خشک بوده و به علت دخالت بی رویه  انسان ، رستنیهای طبیعی آن اغلب نابود و علفهای هرز جانشین آنها گردیده است . مهمترین گیاهان این نوع پوشش عبارتند از : کنگر ، جاشیر ، بومادران ، خارشتر،شاطره، اُشنان یا اُشْلـُنگ،دِرمنه،گَــَون ( کتیرا ) ، اسپند ، اسفناج وحشی ، شیرین بیان ، بوته های گز و درختانی مانند ،‌ بید ، کاج ، سرو و

ب) پوشش گیاهی جنگلی : بطور کلی این نوع پوشش گیاهی در ارتفاعات و نواحی نیمه شمالی شهرستان به وفور دیده می شوند و در اصل نوعی از جنگلهای تنک می باشند که در فواصل درختان درختچه های خاردار فراوانی مشاهده می شود و برخی آن را جنگلهای مناطق خشک نیز می نامند . معروفترین درختان جنگلی از این نوع پوشش عبارتند از : درختان اُرسْ (ســروکوهی = وُهــلْ ) ، بــادام کوهی ،پستة کوهی ، انجیر ، کیالک ،کنار(سدر) ،گردو و .... علاوه بر اینهادر منطقه فسا حدود یک 180 هکتار جنگل مصنوعی از گونه های اکالیپتوس ،کاج ، اقاقیا ، سرو و… احداث شده است

شرایط شرکت در برنامه :

شرکت برای تمامی علاقه مندان آزاد است.

  1. داشتن توانایی جسمانی لازم و امکانات مناسب صعود زمستانی با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه الزامی است .
  2. داشتن کارت بیمه ورزشی سال جاری
  3. کارت عضویت
  4. ارائه معرفی نامه از طرف گروه و یا هیأت به همراه معرفی سرپرست گروه شرکت کننده برای اعضای گروههای کوهنوردی و هیأتهای کوهنوردی شهرستانهای متقاضی حضور در برنامه هنگام نامنویسی الزامی است .
  5. همراه داشتن پوشاک مناسب ، گتر و باتون تلسکوپی الزامی است .
  6. هزینه شرکت در برنامه مبلغ 6000 تومان می باشد.

خدمات ارائه شده :

  1. وسیله نقلیه جهت رفت و برگشت
  2. صبحانه
  3. ارائه گواهی صعود

 خواهشمند است جهت نامنویسی و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09178256272 آکادمی کوهنوردی اوج یا 09171119251 ( آقای معتمد ) تماس بگیرید و یا به سایت http://akademiamountin.persianblog.ir و www.shirazjavanclub.com/OwjAcademy.aspx  مراجعه نمایید

/ 0 نظر / 87 بازدید