تخریب مرکز رفاهی

جمعه با اعضای گروه برای پیاده روی از ابتدای جاده چله گاه به طرف آبشار به منطقه سپیدان رفتیم ، آسمان باز ابرهای نیمه بیدار برف های سپید نشسته در دامن طبیعت همه چیز آماده اجرای  یک برنامه خوب را می داد . در منطقه چله گاه شرکت توسعه ایران گردی و

جهانگردی اقدام به تاسیس مراکزی برای رفاه حال مراجعه کنندگان ایجاد نموده است که متاسفانه با دیدن منظره ای نچندان خوشایند که باعث آزرده خاطر ما شد تخریب و شکستن در ورودی و شیشه های این مرکز بود . چرا از این مراکز که با هزینه های هنگفت و زحمات زیاد برای رفاه حال شهروندان ایجاد شده را نحو مناسب استفاده نمیکنیم . شکستن قفل در ورودی و در اصلی مرکز و شیشه ها نشان از بی فرهنگی محض و عدم توجه به توسعه گردشگری است .


هرچند که طبیعت به شکل اولیه خود زیبا تر است .

/ 0 نظر / 23 بازدید