برگزاری برنامه تنگ دلخون

روز جمعه 30/2/90 با حضور  8  تن از همنوردان بازدید و پیاده روی در تنگ زیبای دلخان (دلخون ) در منطقه عمومی شش پیر را برگزار کردیم .

این برنامه از سری برنامه های گاهنامه 6 ماهه اول سال 90 بود که توانستیم یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده در گاهنامه و برنامه ریزی شده خود را به اجرا در آوریم .

/ 0 نظر / 20 بازدید