کوهنوردی قدرت تهویه ریه ها را افزایش می دهد

لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران اظهار داشت: افراد هر چه به طرف ارتفاعات بالاتری بروند چون فشار هوا و اکسیژن کمتر می‌شود نوعی هیپوکسی و کمبود اکسیژن رخ می‌دهد و بدن انسان به طور طبیعی برای جبران این خستگی و تنگی نفس هورمونی به نام "اریتروپوپی تین" را از طریق کلیه‌ها ترشح می‌کند. وی افزود: از آنجا که این ماده به سمت مغز استخوان رفته و مقدار خون‌سازی گلبول‌های قرمز را افزایش می‌دهد از این طریق می‌تواند کاهش انتقال اکسیژن را جبران کند.

 پورکاظمی ادامه داد: در نتیجه در ارتفاعات مقدار هموگلوبین و هماتوکریت و به طور کلی غلظت خون افزایش می‌یابد و مقدار ظرفیت انتشاری و تهویه ریه‌ها نیز زیاد‌تر می‌شود. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران خاطر نشان کرد: صعود به ارتفاعات میزان هموگلوبین را نیز از ۱۴ به ۲۰ گرم و میزان هماتوکریت را از ۴۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش می‌دهد

/ 0 نظر / 17 بازدید