تقویم برنامه های برون مرز سال 1391

 Calendar of outside programs                                                                

تقویم برنامه های برون مرزی در سال 1391


کمپ اصلی اورست 12 روز از 25 اسفند تا آخر اردیبشت ماه و از اوایل مهرماه لغایت آخر آبانماه

قله آیلند پیک و کمپ اصلی اورست 21 روز از 25 اسفند تا آخر اردیبشت ماه و از اوایل مهرماه لغایت آخر آبانماه
قله مرا پیک 18 روز قابل  از 25 اسفند تا آخر اردیبشت ماه و از اوایل مهرماه لغایت آخر آبانماه
قله موستاق آتا در چین 7546 متر تاریخ حرکت 11 تیرماه
قله البروس در روسیه 5642 متر تاریخ حرکت 26 مردادماه
قله خانتگری در قزاقستان قابل اجرا از تاریخ 15 تیرماه لغایت آخر مردادماه 
قله ماربل وال در قزاقستان 6400 متر  تاریخ حرکت 27 تیرماه لغایت 14 مردادماه فول سرویس
قله هیدن پیک در قزاقستان 6873 متر تاریخ حرکت 3 تیر لغایت 24 مردادماه

قله لنین در قرقیزستان قابل اجرا از تاریخ 15 تیرماه لغایت 15 شهریورماه
قله کمونیزم و کورژنوسکایا در تاجیکستان تاریخ حرکت 5 مرداد ماه روز پنجشنبه
قله آرارات در ترکیه  11 الی 15 خرداد و 5 و 20 هر ماه لغایت مهرماه
قله کاچکار در ترکیه قابل اجرا از اول تیرماه لغات 15 شهریور ماه
قله آراگاتس در ارمنستان قابل اجرا از اول تیرماه لغایت 15 مهرماه
قله شاه داغی در آذربایجان قابل اجرا از اول تیرماه لغایت 10 شهریورماه
قله سبحان در ترکیه قابل اجرا از اول تیرماه لغایت آخر شهریورماه
قله مون بلان در فرانسه
قله ماترهورن در سویس
قله کلیمانجارو در تانزانیا شهریور ماه 
 

اخذ ویزای توریستی برای اروپا

برای اطلاعات بیشتر به سایت

مراجعه فرمایید

http://www.iranianexpedition.com

 

نمایندگی شرکت آذر کوه در استان فارس

آکادمی کوهنوردی اوج شیراز  تلفن : 09178256272

/ 0 نظر / 18 بازدید