آگاهی نامه هماهنگی گروه های کوهنوردی شیراز در بزرگداشت روز کوهنورد

پیرو نشست روز سه شنبه (۹۰/۷/۲۷)به آگاهی رسانیده شده پیشین در راستای مشارکت گروه های کوهنوردی شیراز و ارج و ارزش نهادن به روز بزرگداشت کوهنورد و پیشکسوتان کوهنوردی که سالهای پیش در کنارمان ولی اکنون آموزه ها و یادشان در دل ما و ادامه کارشان اهداف با ارزش و گران سنگ کوهنوردی می باشد نخستین همایش هماهنگی روز بزرگداشت کوهنورد  , در روز یک شنبه هفته آینده(۹۰/۸/۱ )در مکان ساختمان کلاه فرنگی واقع در بوستان خلدبرین ساعت ۱۶/۰۰بر گزار می گردد.لذا بدین وسیله به آگـــاهی گروه های کوهنوردی شرکت کننده در این سالگرد می رساند در این همایش هماهنگی حضور داشته باشند و بدینوسیله از هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی استان فارس که در طی سالیان پیشتر عهده دار زحمات و انجام وظایف این روز بوده است تشکر و قدر دانی می گردد.

/ 0 نظر / 14 بازدید