مسابقه گزارش نویسی

ویژگیها و چگونگی نوشتن یک گزارش کامل به شرح زیر می باشد ، امید است با ارائه ویژگیهای یک گزارش بتوانیم شما را در نگارش یک گزارش کامل یاری دهیم .  

چگونگی  ارائه گزارش:

  رعایت اصول استاندارد گزارش نویسی کوهنوردی الزامی است

 • محدودیتی در ارائه تعداد گزارشها وجود ندارد .
 • محدودیتی در زمان و تاریخ اجرای برنامه و نگارش گزارش وجود ندارد . ( شرکت کنندگان در برنامه بازدید از غار زکریا می توانند با ارائه گزارش این برنامه در مسابقه شرکت نمایند )
 • گزارش باید تایپ شده و حداقل در 2 صفحه A4 ارائه شود .
 • عنوان یا عناوین گزارش باید با فونت Titr و با  سایز 14 باشد.
 • متن گزارش باید با فونت Nazanin  و با سایز 14باشد .
 • فاصله حاشیه های متن 1.5 سانتی متر تعیین شده باشند .
 • پیوست نمودن حداقل 5 عکس مربوط به برنامه، به گزارش الزامی است .
 • ارائه کروکی و مسیر دسترسی به منطقه مورد نظر بر اساس علائم کوهنوردی الزامی می باشد
 • ارائه کننده گزارش باید نویسنده و نگارنده گزارش باشد و گزارش ارائه شده به نام وی به ثبت خواهد رسید .

 

برای نوشتن یک گزارش کامل و جامع کوهنوردی که فرد بتواند بدون حضور در منطقه تنها با خواندن آن گزارش از شرایط منطقه آگاه شود و برنامه ای در آنجا مطابق با گزارش خوانده شده اجرا نمایید آگاهی از شرایط زیر الزامی است :

 1. نام برنامه
 2. نام منطقه
 3. نوع منطقه ( گرم و خشک ، معتدل و ... )
 4. شرایط آب و هوایی منطقه
 5. موقعیت جغرافیایی
 6. طول و عرض جغرافیایی
 7. تاریخ صعود و یا بازدید
 8. مدت کل صعود و یا بازدید
 9. نام استان - شهرستان - بخش - دهستان
 10. چگونگی دسترسی به منطقه از طریق جاده ( وسایل نقلیه عمومی )
 11. نام روستاهای بین راه از آخرین شهر با ذکر مسافت و نوع جاده
 12. نخستین نقطه ای که مقصد را می بینید
 13. نام آخرین آبادی منتهی به منطقه و ارتفاع آن
 14. قلل ، گردنه ها و معابر مهم بین راه تا رسیدن به منطقه
 15. جهت جغرافیایی منطقه نسبت به نقطه حرکت
 16. ارتفاع منطقه از سطح دریا
 17. امکانات ویژه مورد نیاز
 18. کل هزینه هر نفر
 19. بالاترین مسیر کوهپیمایی از نظر ارتفاع
 20. میانگین بلندای کوهپیمایی
 21. بلندای آغازین برنامه
 22. موقعیت جغرافیایی آغازین برنامه
 23. نوع مسیر و ویژگی آن
 24. حدود زمان لازم برای برگزاری برنامه
 25. برآورد سختی مسیر
 26. نام و موقعیت جغرافیایی پناهگاه ، جانپناه و یا محل مناسب چادرگاه
 27. مسافت تقریبی پیمایش شده
 28. بهترین زمان برگزاری برنامه
 29. نام مسیر و یا قله و موقعیت جغرافیایی آن
 30. جبهه و مسیر صعود و موقعیت جغرافیایی آن
 31. درازا و یا ارتفاع مسیر
 32. نام رشته کوه
 33. توضیح کافی در مورد مسیر و علائم طبیعی و محل های اطراف از آخرین آبادی تا منطقه صعود
 34. منابع تامین آب آشامیدنی ، چشمه ها ، رودخانه ها و ...
 35. تجهیزات مورد نیاز جهت صعود و بهترین زمان صعود
 36. مدت زمان لازم جهت صعود
 37. نوع و ویژگیهای منطقه
 38. کروکی منطقه و مسیر
 39. اسامی و مکان دقیق قلل و عوارض دیگر منطقه
 40. آثار باستانی و نقاط دیدنی منطقه
 41. جانوران و حیوانات منطقه
 42. پوشش گیاهی منطقه
 43. نام و مشخصات رودخانه های اطراف
 44. تصویری از نمای عمومی منطقه از نقطه شروع و از آخرین آبادی
 45. تصویری از ویژگیها ، مشخصه ها و نقاط خاص مسیر
 46. تصویری از منطقه مقصد
 47. زبان بومی منطقه
 48. نام و آدرس راهنمایان محلی
 49. نام ، آدرس و تلفن سرپرست
 50. نظر سرپرست برنامه نسبت به ویژگیها ، مشکلات و سایر موارد قابل توجه
 51. نام گروه
 52. منابع و مأخذ اطلاعات علمی قابل استناد
 53. پیوست نمودن فیلم و عکس به گزارش
 54. ویژگی های فنی :
 • نوع صعود
 • تعداد کارگاهها
 • نوع میانی ها
 • وضعیت میانی ها
 • تعداد میانی ها
 • نوع کارگاهها
 • وضعیت کارگاهها
 • میانگین فاصله میانی ها
 • تعداد مسیرهای صعود
 • ابزار و تجهیزات مورد نیاز
/ 0 نظر / 19 بازدید